Βιβλία

Για τον Καβάφη στις 20/03/2017

By  | 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, ώρα 19:00, στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22), στην παρουσίαση του βιβλίου:

Τα ποιήματα
Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα
Κ. Π. Καβάφης

Επιμέλεια: Δημήτρης Δημηρούλης

20 Μαρτίου, 7:00 μ.μ.

Στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρία

Θα μιλήσουν:

Γιώργος Ανδρειωμένος
Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Πρύτανης

Γιώργος Κιμούλης,
Σκηνοθέτης – Ηθοποιός

Μαρία Χούκλη
Δημοσιογράφος

και ο επιμελητής του τόμου

Δημήτρης Δημηρούλης
Συγγραφέας – Πανεπιστημιακός

 

 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Gutenberg, το βιβλίο Τα Ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, σε επιμέλεια Δημήτρη Δημηρούλη.
Τα δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ποιήματα του Καβάφη στην πρωτογενή τους μορφή σε μια έκδοση που περιέχει επιπλέον τα ακό-λουθα:
Εισαγωγή: εκτενής και περιεκτική δια-πραγμάτευση με κέντρο τον βίο και το έργο του ποιητή.
Χρονολόγιο: λεπτομερής αφήγηση ανά έτος που καλύπτει με αφθονία πληροφοριών το καβαφικό “έργα και ημέραι”.
Σχόλια: κάθε ποίημα συνοδεύεται από σχολιασμό πραγματολογικό και λεξικολογικό στην ίδια σελίδα ώστε να διευκολύνεται η α-νάγνωση.
Παράρτημα: μεταφράσεις, λογοτεχνικά πεζά και σημειώματα για την τέχνη που συνο-δεύουν το ποιητικό έργο, έτσι ώστε ο ανα-γνώστης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τον Καβάφη.
Βιβλιογραφία: συστηματική εκλογή βι-βλιογραφίας που περιλαμβάνει βιβλία, μελέ-τες, άρθρα, αφιερώματα περιοδικών, μελο-ποιήσεις και απαγγελίες.
Περιεχόμενα – Ευρετήρια:

α) εκτενή περιεχόμενα με ένδειξη του έτους δημοσίευσης ή συγγραφής εκάστου έργου,

β) αλφαβητικό ευρετήριο όλων των ποιημάτων,

γ) ευρετήριο όλων των κυρίων ονομάτων που απαντώνται στα ποιήματα και στα υπόλοιπα καβαφικά κείμενα,

δ) ευρετήριο κυρίων ονομά-των που απαντώνται στην “Εισαγωγή”, στο “Χρονολόγιο”, στην “Ερμηνευτική Δοκιμή” και στα εισαγωγικά σημειώματα του επιμελητή.

 

Σχολιάστε εδώ!